БІТНЕР Уладзімір Адольф Здзіслававіч (04.11.1860 г. – 18.01.1924 г., г. Свіслач), беларускі хірург, доктар медыцыны. Радавы маёнтак Бітнераў знаходзіўся ў Ломжанскім старостве на Падляссі (Польшча). Маці – з роду Яблонскіх, бацька – з роду, які паходзіў са Швецыі (паводле іншых версій – ад Курляндскіх немцаў, якія ў 1618 ст. былі на вайсковай службе ў Рэчы Паспалітай).

ВЕРАШЧАКА Марыля Антонаўна (1799 г. – 27.12.1863 г.), дачка ўладальніка маёнтка Туганавічы (за 1 км ад в. Карчова Баранавіцкага раёна) Антона Верашчакі.